Våre tjenester

Prosjektledelse

Atom Prosjekt tilbyr prosjektledelse for totalentreprenører. Våre prosjektledere har bred og lang erfaring fra entreprenørsiden, og har ledet alt fra små til store bolig- og næringsprosjekter i offentlig og privat regi. Vi kan bistå i alle faser i et prosjekt, fra anbud og kontrahering, gjennom utførelse, frem til siste overlevering.

Prosjekteringsledelse

Atom Prosjekt kan ta ansvaret for å lede prosjekteringsarbeidet og sørger for nødvendig tverrfaglig koordinering. Vi har erfaring med å styre prosjekteringen på større prosjekter som prosjekteringsleder, og kan også bistå som BIM-koordinator.

Byggeplassledelse

Atom Prosjekt har byggeplassledere som kan ta ansvar for planlegging og oppfølgning av den daglige driften på byggeplassen. Sentrale oppgaver for en byggeleder er HMS og kvalitetsstyring, planlegging av rigg, koordinering mellom de ulike entreprenørene, og fremdriftsplanlegging.

Skal dere i gang med et større byggeprosjekt?

Vi tar oss gjerne av det administrative!

Kontakt oss: