Prosjektledelse for totalentreprenører

Vi kan bistå i alle prosjektets faser

Atom Prosjekt har solid kompetanse innen prosjektledelse. Våre medarbeidere har bred og lang erfaring fra entreprenørsiden, og har ledet alt fra små til store bolig- og næringsprosjekter i offentlig og privat regi.

Atom Prosjekt jobber planmessig og profesjonelt i alle faser av prosjektet, og våre prosjektledere har stor gjennomføringskraft og gode kommunikasjonsevner.

Vi bidrar aktivt til at prosjektene gjennomføres etter de rutiner og veiledere som ligger i totalentreprenørens verktøy, økonomisystem og kvalitetsstyringssystem.

Prosjektleder kan bistå med blant annet:

• Anbud, avklaring og kontrahering
• Kalkulasjon og budsjettering
• Tilbudsevaluering og kontraktforhandlinger
• Kontakt med byggherre, kjøpere og leietakere
• Planlegging- og fremdriftsstyring
• Økonomistyring
• Kundetilvalg

Prosjektfasene

1. Planlegging

Prosjektledere fra Atom Prosjekt kan være med helt fra start, og kan hjelpe til under utvikling og i planleggingsfasen av prosjektet. Ved å lage anbudsunderlag, kalkyler og budsjett, legger vi til rette for at prosjektet får en god og effektiv start. Atom Prosjekt har bred erfaring med å avklare og kontrahere underentreprenører, for å sikre og ivareta rett pris og kvalitet.

2. Kundens tilvalg

Med stor kompetanse fra oppføring av boligblokker, kan Atom Prosjekt også styre kundetilvalgsprosessen. Tilvalgsprosessen er viktig for å ivareta fornøyde kunder og vi jobber systematisk og målrettet med kundene for ivaretar boligkjøpers interesser frem til overlevert leilighet.

3. Utføring

Under utførsel av prosjektet har prosjektleder det overordnet ansvaret på byggeplass. Sentrale oppgaver for en prosjektleder vil være tett styring og oppfølgning av fremdrift og økonomi. Prosjektlederen vil være bindeleddet mellom byggherre, entreprenører, offentlige myndigheter, boligkjøpere og leietakere, og vi legger til rette for god kommunikasjon mellom interne ressurser, kunder og samarbeidspartnere i prosjektene vi leder.

4. Overlevering og oppfølging

Atom prosjekt har lang erfaring innen overtakelsesforretning, befaringer og ettermarked. En velfungerende prosess for overtakelser vil gi en god avslutning på prosjektet, og er avgjørende for å få fornøyde kunder. Atom Prosjekt kan også etter overtakelse følge opp prosjektene i garanti- og reklamasjonstiden, og vil da være kundekontakt opp mot kunde og leietakere.

Skal dere i gang med et større byggeprosjekt?

Vi tar oss gjerne av prosjektledelsen!

Kontakt oss: