Prosjekteringsledelse

Vi er bindeleddet mellom prosjekterende og utførende ressurser

Atom Prosjekt sine prosjekteringsledere vil styre økonomi, kvalitet, fremdrift og den tverrfaglige kontrollen mellom rådgivere i prosjekteringsgruppen.

En av hovedoppgavene til en prosjekteringsleder er å være bindeleddet mellom de som prosjekterer og de som skal utføre. Underveis i prosjekteringen  må det identifiseres, avklares og koordineres grensesnitt mellom rådgiverne slik at kundens ønsker og forventninger blir ivaretatt.

En prosjekteringsleder sørger for at rådgiverne arbeider innenfor prosjektets rammer, og ser til at alle krav og offentlige bestemmelser blir fulgt. Ved hjelp av BIM kan en i tidlig fase sikre at design fra forskjellige parter er koordinerte og at uoverensstemmelser fra en kollisjonssjekk ikke blir et problem under utførsel.

Atom Prosjekt ønsker å skape vinnene prosjekter ved å skape gode og smarte løsninger, og kan allerede i en tidlig fase av et prosjekt bidra med å gjøre prosjektet bedre både ift kvalitet, kostnader og fremdrift.

Prosjekteringsleder kan bistå med blant annet:

  • Tverrfaglig koordinering og forståelse
  • Avklaring mot byggherre og offentlig myndigheter.
  • Ivareta kundes ønsker og forventninger
  • BIM koordinering

Trenger dere noen til å være bindeleddet ?

Vi tar oss gjerne av prosjekteringsledelsen!

Kontakt oss: