Byggeplassledelse

Vi hjelper med planlegging og oppfølging av den daglige driften på byggeplassen

Atom Prosjekt har byggeplassledere som kan ta ansvar for planlegging og oppfølgning av den daglige driften på byggeplassen. Sentrale oppgaver for en byggeleder er HMS og kvalitetsstyring, planlegging av rigg, koordinering mellom de ulike entreprenørene, og fremdriftsplanlegging.

En byggeplassleder sitt hovedansvar er å styre byggeplassen på en god måte, og vil klare dette ved å ha god dialog og styring av underleverandører.

Ved å fungere som en prosjektleders forlengede arm, vil byggeplassleder styre dag-til-dag driften på byggeplassen, og være ansvarlig for koordinering og fremdriftsstyring mellom underentreprenørene. Byggeplasslederen vil ha det overordnet ansvaret for HMS oppfølging og kvalitetsstyring, og vil lede alt praktisk arbeid for å sørge for en velfungerende byggeplass.

Byggeplassleder kan bistå med blant annet:

  • Koordinering på byggeplass
  • HMS og kvalitet
  • Fremdrift
  • Rigg
  • Prosjektleders forlengede arm
  • Ha dialog og styre leverandører og underleverandører
  • Oppfølging av HMS og kvalitet på byggeplassen
  • Koordinere og lede alt praktisk arbeid og sørge for leveringspresisjon

Trenger dere noen til å ta ansvar for planlegging og oppfølging?

Vi tar oss gjerne av byggeplassledelsen!

Kontakt oss: