Atom Prosjekt:

Prosjektadministrasjon for
totalentrepriser

Vi sørger for at prosjektet går etter planen

Atom Prosjekt er et uavhengig selskap som har spesialisert seg på å bistå totalentreprenører med prosjektadministrative tjenester. Vi har lang erfaring fra entreprenørsiden, både innen næring- og boligprosjekter, og i ulike entrepriseformer.

Atom Prosjekt kan tilby alle roller i et prosjekt, fra prosjekteringsfasen, gjennom utførelse med prosjektledelse og byggeledelse, til oppfølgning etter overlevering.

Vi har kontor i Sandnes og bistår entreprenører i Sør-Norge. Ta kontakt for en uforpliktende prat om deres neste prosjekt.

Atom Prosjekt

Våre tjenester

Prosjektledelse

Atom Prosjekt tilbyr prosjektledelse for totalentreprenører. Våre prosjektledere har bred og lang erfaring fra entreprenørsiden, og har ledet alt fra små til store bolig- og næringsprosjekter i offentlig og privat regi. Vi kan bistå i alle faser i et prosjekt, fra anbud og kontrahering, gjennom utførelse, frem til siste overlevering.

Prosjekteringsledelse

Atom Prosjekt kan ta ansvaret for å lede prosjekteringsarbeidet og sørger for nødvendig tverrfaglig koordinering. Vi har erfaring med å styre prosjekteringen på større prosjekter som prosjekteringsleder, og kan også bistå som BIM-koordinator.

Byggeplassledelse

Atom Prosjekt har byggeplassledere som kan ta ansvar for planlegging og oppfølgning av den daglige driften på byggeplassen. Sentrale oppgaver for en byggeleder er HMS og kvalitetsstyring, planlegging av rigg, koordinering mellom de ulike entreprenørene, og fremdriftsplanlegging.

Hva kan vi hjelpe dere med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om deres neste prosjekt!