Prosjekt

Asko Miljøstasjon

Tilbygg Asko Miljøstasjon

Asko Miljøstasjon er et tilbygg til Asko sitt store logistikkbygg på Skurve. Det er her avfall fra butikker skal returneres, sorteres, pakkes og sendes videre.

I den store hallen vil det være soner for ulike typer avfall og en stor pappresse. Det bygges også en mezzanin med kontorer, møterom, pauserom og garderober. Bygget oppføres i isolerte stålelementer og betongelementer og har et innvendig areal på 3800 m2. På utsiden etableres det flere lasteramper, og hele uteområdet er på 4000 m2.

Atom prosjekt er engasjert av Total Betong AS som prosjekteringsleder.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Total Betong AS
Byggherre: Asko Rogaland
Byggeperiode: Oktober 2022 – mai 2023
Atom Prosjekt leverer: Prosjekteringsledelse
Adresse: Skurvemarka 21, 4331 Ålgård
Markedsområde: Næring
Størrelse: 3800m2

Bilder